Medicinsk Disclaimer

FITNESS101 ÄR EN BLOGG OCH LÄGGER INTE PERSONLIG HÄLSA ELLER MEDICINSK RÅD. OM DU KONFIGURERAS MED EN MEDICINSK NÖDSITUATION, RING OCH OCH OMRÅDETS TJÄNSTER OCH BESÖK DEN STÄNDA INDIKATOREN ELLER NÖDHJÄLPCENTERET. Konsultera din hälso- och sjukvårdspersonal innan du startar ett diet-, träning-, passform-, medicinsk- eller näringsprogram.

Innehållet har utvecklats i samarbete med en registrerad näringsläkare inklusive text, bilder, bilder och annat material på webbplatsen, appar, nyhetsbrev och produkter (”Innehåll”), är generellt av natur och för informationssyfte och utgör inte medicinsk rådgivning ; innehållet är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Rådfråga alltid din läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal om du har frågor angående ett medicinskt tillstånd, förfarande eller behandling, oavsett om det handlar om fitnessövningar, kosttillskott, vitaminer eller växtbaserade alternativ. Fitness101 ger inga garantier för effektivitet eller säkerhet för produkter eller behandlingar som beskrivs på bloggen.